išplėštas sapnas

i

vis sapnuoju ją
brendančią per smėlį
visų Žalčių pramotę
ašarų nemačiusiomis akimis
žvelgiančią į saulę

– išdegink man akis
idant nematyčiau
pasaulio pradžios sukūrimo stebuklo

– sutraiškyk man rankas
idant negalėčiau nubraukti
garbanos nuo tavo skruosto

– išplėšk man liežuvį
idant nejausčiau kartėlio
jog žinau visas pasaulio paslaptis

– bet meldžiu palik bent lašelį vaizduotės
idant galėčiau pati sukurti savo pabaigą
išeiti

Apie autorių

barabas

Pridėti komentarą

Temos

Paskutinė tema

Komentaras

Archyvas

Prisijungti