mėnulžuvė ir smėlio laikrodžiai

m

pirmą kartą sutikau mėnulžuvę
laiko kryžkėlėj
kai paklydau tarp
begalės DABAR
momentų

išmokė visus juos
aprėpti vienu kartu
be jokios baimės
išslydom į vieną iš praeities
koridorių pažiūrėti

kaip gimsta pasaulis
ir žemėn nugula grūdas
kaip vaiko delnuos sudega saulė
ir nurausta vyšnios

pamenu vis klausiau
– kodėl smėlio laikrodis netiksi

mėnulžuvė vis atsakydavo
– smėlis nebyra horizontalioje pusiausvyroje

tik akmenys dunksi
kai pasiekia dugną

Apie autorių

barabas

Pridėti komentarą

Temos

Paskutinė tema

Komentaras

Archyvas

Prisijungti