TemaIš pokalbių

šešėlinis laikas

š

atleisk man dieve padariau stebuklą nesulaukęs tavo leidimo —- išmokiau šešėlius kalbėti bet nebemoku melstis —- pasakyk man o tu ar meldiesi puolusiai moteriai brendančiai per pasaulį be pasitikėjimo išeinančiai į tylą be jokio pasidygėjimo tavimi žiūri į mane be meilės be jokio noro suprasti tik ta pavargusi šypsena išduoda jau nebetiki stebuklais net tais kuriuos pats sukūrei...

dialogas sniege

d

– žinai tą dieną kai tvėriau pasaulį snigo taip pat elegantiškai kaip šįryt — užplikau arbatos kiniškai žalios su jazminais ir prikemšu pypkę vyšnių tabako – papasakok dar apie sniegą dievas šypsosi – aš jo nesukūriau pats mane susirado anapus laiko ir tyliai kuždėjo — galėčiau būti — dar ilgai sėdėjom apsnigtoj dabarty be noro išeiti — snaigė kirtusi...

pradžiažiemio labirintai

p

tuštuma plečiasi kairiame smegenų pusrutulyje skaitau Pasaulio bangas sniegu apklotoje troboje – trys žingsniai vidun vienas išorėn tik taip save pažinsi – spragsi krosnyje malkos šypsausi langan įsismelkęs šaltis tobuliausia Pertvara laikui ir erdvei iš patalų pakyla katinas – tarp šiapus ir anapus išnyko ribos tokioje Realybėje išsitrina baimės – sumurkia ir pradeda...

prisipažinimas

p

– aš esu beviltiškas dievas ištari be šypsenos veide žvelgiu į katės pėdutes ant smėliu apibarstyto sniego – kvėpuoti rūgštim lengviau jei nesi įkvėpęs oro skelbia pranašas savo 121 pamokymą pakeliu galvą į juodąją skylę iš kurios žvelgia tūkstančiai tūkstančių nuopolio akių tu krūpteli lyg antausį gavęs – ar viskas gerai sukranksi dvylika tavo sūnų virsdami juodvarniais po...

dialogizuotas monologas su aprašomaisiais intarpais

d

I. – aš nerandu žmogaus įtemtu balsu prabyla dievas į savo Atvaizdą – bet juk tu jį sukūrei /Atvaizdas mirguliuoja/ – aš dievas nusipurto – aš išsėmiau tuštumą ir ištariau žodį – ir jis tapo kūnu /antrina Atvaizdas/ – tapo kūnu bet ne žmogum dievas nuliūsta II. kažkur tolumoj skambant varpams Atvaizdas aiškina – žmogus tai juodoji skylė viską į save...

Temos

Paskutinė tema

Komentaras

Archyvas

Prisijungti