virsmas

v

užmigau prie upelio

medžiai vis ošė gyvenimą
vanduo mintimis čiurleno
girios tankmėj žvėrys
naujais takais klajojo

užmigau prie upelio

kai voras savo tinklą užmetė
ir mane į didžiulį kokoną
susuko

užmigau prie upelio

metų laikams tykiai
pro šalį slenkant
gyvenimo saulėlydyje
drugeliu pavirtau

vėl pabudau prie upelio

Apie autorių

barabas

1 komentaras

Temos

Paskutinė tema

Komentaras

Archyvas

Prisijungti